Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Previous slide
Next slide

Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii

Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii

31 ianuarie 2022

Lansarea proiectului

Ce ne propunem:


Număr de romi care vor beneficia de măsuri de abilitare (empowerment): 730 persoane.

Număr de romi care vor beneficia de servicii integrate: 1250 persoane.

Județul în care se acordă romilor servicii de incluziune socială este Satu Mare.

O campanie de conșientizare / sensibilizare care țintesc / vizează populația de etnie romă.

Număr de persoane care vor fi atinse de campaniile de conștientizare / sensibilizare: 500 persoane.

15 profesioniști vor fi instruite în lucrul cu persoane de etnie romă.

15 experți și lideri romi vor fi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor.