Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Acordarea de stimulente pentru beneficiari, sub formă de pachete igienico- sanitare

Acordarea de stimulente pentru beneficiari, sub formă de pachete igienico-sanitare Tisztasági csomagok és a konténer típúsú fürdők használati lehetőségei