Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Acțiune de promovare şi informare – Locația Tăşnad

Acțiune de promovare şi informare – Locația Tăşnad Programbemutató és ismertető találkozó – Tasnád