Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Activitate de informare şi înscriere în proiect – Locația Tăşnad

Activitate de informare şi înscriere în proiect – Locația Tăşnad A célközösség feltérképezése- Tasnád Város