Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Activități de conștientizare a populației privind beneficiile utilizării containerelor pentru igiena personală

Activități de conștientizare a populației privind beneficiile utilizării containerelor pentru igiena personală Felvilágosító találkozó a konténerek használatának lehetőségéről a személyes higiénia megörzése céljából