Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Anunț selecție participanți la curs de facilitator comunitar în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare selectează 15 persoane de etnie romă pentru a participa la cursul de facilitator comunitar organizat în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Cursul va avea o durată de 40 de ore, din care 20 ore teorie și 20 ore practică. Cursul se adresează unui număr de 15 persoane: lideri romi, voluntari, experți din Primării, care au potențialul de a susține și a motiva comunitățile de romi. Participanții la curs vor avea obligatoriu studiile liceale finalizate. Persoanele interesate vor depune personal la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare (Piața 25 Octombrie Nr. 1) sau vor transmite prin e-mail (adijudetsm@yahoo.com) până la data de 20 septembrie ora 16.00 un dosar care va conține: 1. Copie buletin; 2. Copie certificat de naștere; 3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul); 4. Copie diplomă de studii – minim 12 clase; 5. Formularul de înscriere Anexa 1 A; 6. Formular de înregistrare a grupului țintă – Anexa 2a; 7. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 3a; 8. Declarație privind evitarea dublei finanțări – Anexa 4a; 9. Declarație pe propria răspundere privind apartenența la etnia romă – Anexa 5a (obligatoriu); 10. Scrisoare de motivație/intenţie – Anexa 6a. 11. Declaraţie privind continuarea activității de facilitare a grupului ţintă pe durata implementării proiectului – Anexa 8a 12. Curriculum vitae în format Europass. Selecţia dosarelor de înscriere în grupul-ţintă se va face după principiul primul venit/primul servit, în limita locurilor disponibile după verificarea existenţei tuturor documentelor prevăzute pentru dosarul de înscriere. Se va acorda prioritate persoanelor de etnie romă care au domiciliu/locul de muncă/au desfășurat activități cu persoane de etnie romă pe raza următoarelor UAT-uri: orașul Tășnad, orașul Ardud, comuna Socond, comuna Lazuri, comuna Păulești, comuna Andrid, comuna Porumbești, comuna Dorolț, comuna Santău, comuna Turulung. Mai multe informații pot fi obținute de la: – Nicoleta Lașan – coordonator P1, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0742921114 – Szilagyi Marton – facilitator P2, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0755227064 Termenul limită de înscriere este 20 septembrie 2022 ora 16.00. Puteți descărca actele necesare la adresa: https://adijudetulsatumare.ro/ro/2022/09/07/anunt-selectie-participanti-la-curs-de-facilitator-comunitar-in-cadrul-proiectului-incluziunea-sociala-si-abilitarea-romilor-din-judetul-satu-mare-2/ Participarea la curs este gratuită. HU: A “Szatmár megyei romák társadalmi befogadása és felhatalmazása”című projekt közösségi facilitátor tanfolyamon résztvevők kiválasztásának meghirdetése A Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás 15 főt választ ki az közösségi facilitátor tanfolyamon való részvételre a “Szatmár megyei romák társadalmi befogadása és felhatalmazása” projekt keretében. A tanfolyam 40 órás, ebből 20 óra elmélet és 20 óra gyakorlat. A tanfolyam 15 olyan oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási, szociális segélyezési, közigazgatási, illetőleg civil szektorbeli stb. szakembernek/önkéntesnek szól, akik részt vesznek a romáknak nyújtott szolgáltatásokban. A kurzus résztvevőinek középiskolai végzettséggel kell rendelkezniük. Az érdeklődők 2022.09.20., 16:00 óráig behozhatják személyesen a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás székhelyére (25 Octombrie tér 1. szám) avagy e-mailben küldhetik el az adijudetsm@yahoo.com címre az alábbi dokumentumokat: 1. Személyigazolvány másolata; 2. Születési anyakönyvi kivonat másolata; 3. Házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha van); 4. Oklevél másolata – minimum 12 osztály; 5. Regisztrációs lap 1 A – jelzésű melléklet; 6. Célcsoport regisztrációs lap – 2a – jelzésű melléklet; 7. Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről – 3a – jelzésű melléklet; 8. Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről – 4a – jelzésű melléklet; 9. Nyilatkozat a roma etnikai hovatartozásra vonatkozólag- 5a – jelzésű melléklet (kötelező); 10. Motivációs levél / szándéknyilatkozat – 6a – jelzésű melléklet; 11. Nyilatkozat arról, hogy a projekt teljes időtarama alatt folytatja a facilitátori munkát – 8a jelzésű melléklet; 12. Önéletrajz Europass formátumban A célcsoportba tartozó regisztrációs fájlok kiválasztása érkezési sorrendben történik, a rendelkezésre álló férőhelyeket figyelembe véve a regisztrációs iratcsomóhoz benyújtott összes dokumentum meglétének ellenőrzése után történik. Elsőbbséget élveznek az alábbi településeken élő, roma származású személyek: Tasnád és Erdőd városok, Szokond, Lázári, Szatmárpálfalva, Érendréd, Kökényesd, Pusztadaróc, Tasnádszántó és Túrterebes községek) További információkkal állunk az érdeklődők rendelkezésére: – Nicoleta Lașan – coordinator P1, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0742921114 – Szilagyi Marton – facilitátor P1, e-mail: adijudetsm@yahoo.com, tel. 0755227064 Jelentkezési határidő 2022.09.20., 16.00 A szükséges dokumentumokat le lehet tölteni innen: https://adijudetulsatumare.ro/hu/2022/09/07/a-szatmar-megyei-romak-tarsadalmi-befogadasa-es-felhatalmazasacimu-projekt-kozossegi-facilitator-tanfolyamon-resztvevok-kivalasztasanak-meghirdetese-2/ A képzésen való részvétel ingyenes.