Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare organizează cursul de formare profesională pentru mediatori sanitari cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor”

Ca urmarea a finalizării procedurii de selecție, începând cu data de 11 mai Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare organizează cursul de formare profesională pentru mediatori sanitari cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor”. Cursul va avea o durată de 720 de ore, din care, 240 ore teorie și 480 ore practică. Cursul se adresează unui număr de 15 specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă. HU: A Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás egészségügyi mediator képzést szervez a “Szatmár megyei romák társadalmi befogadása és felhatalmazása” projekt keretén belül, amely május 11-én kezdődik a kiválasztási folyamat lezárását követőenA tanfolyam 720 órás, ebből 240 óra elmélet és 480 óra gyakorlat és 15 olyan oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási, szociális segélyezési, közigazgatási, illetőleg civil szektorbeli stb. szakembernek/önkéntesnek szól, akik részt vesznek a romáknak nyújtott szolgáltatásokban.