Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piata muncii a ajuns in localitatea Hrip, Comuna Paulesti.

RO: Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piata muncii a ajuns in localitatea Hrip, Comuna Paulesti. HU: A roma közösségeket munkaerőpiaci esélyegyenlőségről tájékoztató kampánya ma a Pálfalva községbeli Hiripen járt.