Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii a ajuns la comunitatea din Atea-Comuna Dorolț

RO: Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii a ajuns la comunitatea din Atea-Comuna Dorolț HU: A munkapiaci esélyegyenlőségről szóló felvilágosító kampányunkkal a Pusztadaróc községbeli Atya településen élő roma közösséghez is eljutottunk.