Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în comuna Turulung

RO: Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în comuna Turulung. HU: Szerdán Túrterebesen tartottunk tájékoztatót a munkaerő-piaci esélyegyenlőségről a roma lakosságnak szóló felvilágosító kampány keretén belül.