Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în orașul Tășnad

RO: Campania de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în orașul Tășnad. HU: Felvilágosító kampány a roma lakosság számára a munkaerő-piaci esélyegyenlőségről Tasnád városában.