Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în sat Pelișor, comuna Lazuri.

RO: Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în sat Pelișor, comuna Lazuri. HU: A munkaerő-piaci esélyegyenlőségről a roma lakosságnak szóló felvilágosító kampány szerdán a Lázári községbeli Kispeleskére érkezett.