Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în sat Stîna, Comuna Socond.

RO: Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii în sat Stîna, Comuna Socond. HU: A Szokond községbeli Felsőboldád településen tartottunk tájékoztatót csütörtökön a munkaerő-piaci esélyegyenlőségről a roma lakosságnak szóló felvilágosító kampány keretén belül.