Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Conferința de lansare al proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare”- 30 ianuarie 2022

Conferința de lansare al proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare”- 30 ianuarie 2022 Projektindító konferencia- 2022 január 30