Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Conferința finală a proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

Vineri, 15 decembrie, a avut loc conferința finală a proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor, beneficiari ai proiectului, precum și lideri ai comunităților de romi. În ultimii doi ani, am fost bucuroși să fim parteneri promotori în proiectul „Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare”. Cu o finanțare de 906,896.86 € (4,414,864.62 Lei) provenită de la Fondurile SEE 2014-2021 și Guvernul României, proiectul a avut ca obiectiv creșterea incluziunii sociale și abilitarea romilor din județul Satu Mare. Acest proiect a adus beneficii semnificative comunităților partenere, cu 1300 de persoane din familii vulnerabile, inclusiv 1250 de etnie romă, care au beneficiat de servicii integrate. De asemenea, s-a realizat o serie de activități, cum ar fi campanii de conștientizare și educație remedială pentru copii, investiții în infrastructura sanitară și formare a personalului și a voluntarilor. Partenerii și autoritățile locale din cele 10 comunități sătmărene au colaborat cu entuziasm pentru a promova incluziunea socială și pentru a sprijini aceste familii aflate în situații de vulnerabilitate. Acest proiect este un pas semnificativ în direcția creșterii incluziunii romilor și îmbunătățirii calității vieții în această regiune.