Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Curs de Prim Ajutor în localitatea Ardud

Cu beneficiari interesați care vor putea salva o viață. Felicitări tuturor participanților Viața este neprețuită!