Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare - www.incluziuneromi.ro

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare

 
Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, începând cu data de 01.01.2022

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) și prin creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Primăria Orașului Tășnad
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare
Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Satu Mare

1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie roma) din orașul Tășnad (Cartierele Sărăuad și Cervechi), orașului Ardud (Cartier romi), precum și din 8 sate din județul Satu Mare: Stîna (comuna Socond), Pelișor (comuna Lazuri), Hrip (comuna Păulești), Irina (comuna Andrid), Cidreag (comuna Porumbești), Atea (comuna Dorolț), Santău (comuna Santău), Turulung (comuna Turulung).

4.414.864,62 lei din care 3.752.634,93 lei Grant SEE și Cofinanțare publică de 662.229.69 lei

Proiectul răspunde unor urgențe identificate la nivelul grupurilor vulnerabile, în special de etnie romă, din 10 comunități sătmărene:

 • – lipsa educației igienico-sanitare și privind planificarea familială,
 • – lipsa educației remediale,
 • – lipsa condițiilor de bază pentru asigurarea igienei personale,
 • – starea precară de sănătate;
 • – lipsa cunoștințelor, motivației și abilităților tinerilor de a accesa piața muncii,
 • – capacitatea scăzută a autorităților locale de a răspunde problemelor comunităților vulnerabile
 • – lipsa resurselor umane formate.

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie roma) și prin creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Obiective specifice:

 • – furnizarea de servicii educaționale complementare și adaptate, la nivelul a 10 localități sătmărene, pentru cel puțin 680 de copii, majoritatea de etnie romă, aflați în situații de vulnerabilitate (tineri și copii), prin mijloace non-formale, activități non-formale, un program de educație remedială pentru 80 de elevi vulnerabili din Hrip și activități de abilitare pentru cel puțin 100 tinere mame de etnie romă;
 • – facilitarea accesului la ocupare a 620 tineri romi inactivi, provenind din 10 comunități sătmărene, prin conștientizarea egalității de șanse pe piața muncii, prin dobândirea informațiilor, abilităților și mijloacelor necesare accesării unui loc de muncă, precum și prin medierea pe piața muncii pentru cel puțin 100 dintre tineri;
 • – furnizarea de servicii pentru sănătate pentru 680 de copii vulnerabili și 620 persoane aflate în situații de vulnerabilitate, majoritatea de etnie romă, prin crearea unui serviciu de prim ajutor la nivelul a 10 comunități țintă, prin promovarea și facilitarea respectării regulilor elementare de igienă (privind normele de sănătate și igienă personală şi colectivă, prevenirea bolilor, prim ajutor, nutriție, contracepție) și investiții în 10 băi comunale, pe parcursul implementării proiectului.
 • – creșterea capacităților locale din 10 comunități multietnice sătmărene de a gestiona problemele cu care se confruntă romii, prin formarea a 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori comunitari, care să lucreze cu comunitățile roma, pe parcursul a 8 luni de implementare a proiectului.

Rezultatele așteptate:

 • creșterea incluziunii a 1300 de persoane vulnerabile din județul Satu Mare (adulți, tineri sau copii, inclusiv de etnie romă).
 • creșterea capacităților locale din 10 comunități sătmărene de a gestiona problemele cu care se confruntă romii, prin formarea de 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori comunitari, care să lucreze cu persoanele de etnie romă.
Proiectul va fi implementat în parteneriat de către: Primăria Orașului Tășnad, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și Crucea Roșie Satu Mare.