Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE A POPULAȚIEI DE ETNIE ROMĂ PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE PE PIAȚA MUNCII

Obligaţia de a nu discrimina se impune cu prioritate tuturor autorităţilor, agenţilor statului, dar și agenților economici.

Ce este discriminarea?

Tratarea diferită a unor persoane aflate în situații identice sau comparabile şi lipsa unei justificări obiective pentru un asemenea tratament.

Forme ale discriminării pe piața muncii:

Discriminarea la angajare se poate realiza prin: anunţuri de angajare care exclud persoane fără justificare; refuzul de angajare determinat de apartenența persoanei la un criteriu sau caracteristici nerelevante funcției.

Discriminarea pe parcursul relațiilor de muncă poate consta din: refuzul neîntemeiat de participare la cursurile de calificare profesională; remunerarea inegală pentru aceeaşi muncă; neasigurarea acomodării rezonabile; hărţuirea; instigarea la discriminare; concedierea abuzivă.

Cum se poate dovedi discriminarea?

Victima discriminării trebuie să aducă dovezi privind diferența de tratament

Ce poate face persoana care consideră că a fost supusă discriminării?

Tragerea la răspundere contravenţională a autorului discriminării; Solicitarea unor daune băneşti în instanţă; Anularea actului administrativ.

Măsuri pentru asigurarea egalității de șanse pe piața muncii

Tratament egal celor aflați în căutarea unui loc de muncă; accesul la consultarea cererii şi ofertei de pe piața muncii; confidențialitate privind rasa, naționalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală; prevenirea și combaterea comportamentelor de mobbing și bullying.

Despre proiect

Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni, începând cu data de 01.01.2022