Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Examenul de absolvire a cursului de mediator sanitar organizat în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

Luni, 3 octombrie, a avut loc examenul de absolvire a cursului de mediator sanitar organizat în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. Un număr de 15 specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă au participat la acest curs care s-a desfășurat în perioada mai-septembrie 2022.