Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

Joi, 20 octombrie 2022, a avut loc la Consiliul Județean o întâlnire de lucru în cadrul proiectului „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”. La întâlnire a fost discutat stadiul implementării proiectului, aspecte privind angajarea mediatorilor sanitari ca urmare a finalizării cursului, și au fost stabilite activitățile care urmează a fi implementate în perioada următoare. La ședință au fost prezenți reprezentanți ai tuturor partenerilor implicați în proiect: Orașul Tășnad, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, Crucea Roșie Satu Mare, orașul Ardud, comunele Andrid, Dorolț, Lazuri, Păulești, Porumbești, Santău, Socond, Turulung.
Proiectul își propune creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii integrate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care 1250 de etnie romă) și prin creșterea capacității autorităților publice locale din 10 comunități sătmărene de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.
Proiectul este finanțat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” şi de Guvernul României. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.414.864,62 Lei, din care 3.752.634,93 Lei reprezintă Granturi SEE și Norvegiene și 662.229,69 Lei reprezintă cofinanțare publică.
HU: Munkaértekezlet a „Szatmár megyei romák társadalmi befogadása és felhatalmazása” projekt keretében
2022. október 20-án, csütörtökön munkamegbeszélést tartottak a Megyei Tanácsnál a „Szatmár megyei romák társadalmi befogadása és felhatalmazása” projekt keretében. A megbeszélésen megvitatták a projekt megvalósítási szakaszát, a tanfolyam elvégzését követő egészségügyi mediátorok foglalkoztatásával kapcsolatos szempontokat, valamint a következő időszakban megvalósítandó tevékenységeket. A találkozón jelen volt a projektben résztvevő összes partner – Tásnád város, a Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás, a Szatmári Vöröskereszt, Erdőd város, valamint Érendréd, Pusztadaróc, Lázári, Szatmárpálfalva, Kökényesd, Tasnádszántó, Szokond, Túrterebes községek -képviselői.
A projekt célja a Szatmár megyei romák befogadásának és felhatalmazásának növelése azáltal, hogy integrált szolgáltatásokat nyújt 1300 veszélyeztetett családból származó ember- köztük 1250 roma- számára, valamint 10 Szatmár megyei közösségben növeli a helyi hatóságok képességét, hogy hatékonyan felléphessenek ezek társadalmi befogadása érdekében.
A projektet a „Helyi fejlesztés, szegénység csökkentése és a romák befogadásának elősegítése” program, a 2014-2021-es EGT és Norvég „Roma integráció és szerepvállalás növelése” című pályázati felhívás, valamint Románia kormánya finanszírozza.
A projekt teljes támogatható értéke 4 414 864,62 RON, amelyből 3 752 634,93 RON az EGT és Norvég Alapból, 662 229,69 RON pedig állami társfinanszírozás.