Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Invitație: Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii

RO: Invitație Campanie de conștientizare a populației de etnie romă privind egalitatea de șanse pe piața muncii Tăşnad, 10.05.2022, Ora 18:00, Str. Petru Maior, HU: Meghívó Munkapiaci esélyegyenlőségről szóló felvilágosító kampány Tasnád, 2022.05.10., 18:00 óra, Petru Maior utca