Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Invitație – Cu această ocazie invităm cetățenii localităților colaboratoare în cadrul proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare” , proiect finanțat din Granturile SEE șI Guvernul României, să participe la un sondaj de opinie

Invitație – Cu această ocazie invităm cetățenii localităților colaboratoare în cadrul proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare” , proiect finanțat din Granturile SEE șI Guvernul României, să participe la un sondaj de opinie.
Mulțumim frumos!
Meghívó – Tisztelettel felkérjük a projektpartner települések #Endréd #Erdőd #Daróc #Lázári #Pálfalva #Kökényesd #Szokond #Túrterebes #Tasnád lakóit, hogy fejezzék ki véleményüket a lenti kérdéskörökben.
Köszönjük szépen!