Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Invitație la înscriere pentru beneficiarii minori (6-16 ani) din cadrul Proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare” , finanțat din Granturile Norvegiene și Guvernul României

Invitație la înscriere pentru beneficiarii minori (6-16 ani) din cadrul Proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare” , finanțat din Granturile Norvegiene și Guvernul României Tabăra abilităților pentru o viață sănătoasă