Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

La Școala Generală Hrip, Comuna Păulești, au început activitățile de educație remedială

RO: La Școala Generală Hrip, Comuna Păulești, au început activitățile de educație remedială. Activitățile de educație remedială din Hrip vizează 80 de copii cu risc de abandon și/sau cu o situație socio-economică precară din satul Hrip, comuna Păulești, din clasele 0-VII, majoritatea de etnie romă. Pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii la nivelul învățământuluil primar, cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Păulești vor interveni complementar programului didactic prin ore educație remedială, aprofundare și fixare, la materiile de bază. HU: A Szatmárpálfalva községbeli Hiripi Általános Iskolában megkezdődtek a gyógypedagógiai felzárkóztató foglalkozások, amelyek nyolcvan olyan gyermek érint, akik az elhagyás veszélyének vannak kitéve és/vagy bizonytalan társadalmi-gazdasági helyzetben élnek. A gyermekek között az iskola előkészítő osztályától hetedikes korig minden korcsoport képviselteti magát, a többségük roma származású. Annak érdekében, hogy megelőzzék a korai iskolaelhagyást, a Szatmárpálfalvai Általános Iskola pedagógusai kiegészítő oktatást nyújtanak majd nekik gyógypedagógiai eszközökkel elmélyítve és rögzítve a tananyagot.