Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

DESCRIEREA PROGRESULUI

Activitatea: Organizarea unui eveniment public de lansare a proiectului

Orașul Tășnad, în calitate de promotor de proiect, în data de 31 ianuarie 2022 a organizat evenimentul de lansare al proiectului ,,Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare” la Casa de Cultură Tășnad. La conferință au fost prezenți 35 de invitați: parteneri, colaboratori, reprezentanți ai comunităților rome din județul Satu Mare. În urma conferinței s-au lansat comunicate de presă atât în limba română, cât și în limba maghiară cu scopul de a informa beneficiarii și publicul larg privind obținerea finanțării, obiectivele și activitățile proiectului.
Pentru informare și promovare s-au conceput pliante, afișe și bannere, care s-au distribuit în județul Satu Mare prin intermediul unităților administrativ teritoriale colaboratoare.

Activitatea: Selecția și menținerea grupului țintă

În luna februarie al anului 2022 a fost elaborată și agreată metodologia de selecție a grupului țintă. Până la momentul actual în grupul țintă au fost înscriși 776 de persoane – adulți și copii.

Activitatea: Campania de conștientizare a populației de etnie romă asupra egalității de șanse

Activitatea de conștientizare a populației de etnie romă asupra egalității de șanse este finalizată. Au fost organizate sesiuni în toate comunitățile vizate de către proiect, în total participând 609 persoane de etnie romă. S-au realizat 500 de pliante pentru promovarea egalității de șanse pe piața muncii.

Activitatea: Tabăra abilităţilor pentru o viaţă sănătoasă (tineri 6–16 ani)

Până în prezent s-au organizat un număr de 8 sesiuni de tabără. Tabăra a reprezentat un eveniment de promovare a interacţiunii între 283 de copii și tineri romi din loc.Sarauad (Tășnad), Irina (Andrid), Dorolț, Hrip (Păulești), Tășnad, Turulung, Santău, Socond. Tabăra se desfăşoară pe parcursul a 4 zile şi abordă diverse activităţi de educaţie non-formală: prevenirea abandonului școlar prin sport, exerciţii de supravieţuire, jocuri, concursuri, activitățile au fost adaptate în funcție de vârsta participanților. Tabăra se organizează la Lacul lui Pintea în localitatea Livada județul Satu Mare.

Activitatea: Activități de educație non-formală pentru copii

Activitățile de educație non-formală pentru copii s-au desfășurat pentru un număr total de 353 de copii din următoarele localități: Dorolț, Hrip, Irina, Sărăuad, Tășnad și Turulung. Cu ocazia derulării acestei activități coordonate de către expertul în educație pentru sănătate, fiecare copil a primit câte o gustare.

Activitățile au fost organizate în funcție de grupe de vârstă. Copiii au învățat prin joc reguli pentru o viaţă sănătoasă, reguli care îi vor ajuta să se integreze în societate, au urmat mini-sesiuni de acordare a primului ajutor, ateliere de educație pentru o igienă orala corectă pentru cei de 6-10 ani si ateliere educaționale pentru prevenirea abuzurilor (abuzul de tutun, abuzul de alcool, abuzul de droguri) și ateliere de educație sexuală pentru cei de 11-16 ani.

S-a organizat un curs de dansuri tradiționale specifice culturii rome pentru 60 de copii și tineri romi din Tășnad și comunitatea Sărăuad. Activitatea urmărește creșterea stimei de sine și aprecierea culturii tradiționale rome.

Activitatea: Activități de educație non-formală pentru copii

S-au achiziționat echipamentele IT și mobilierul necesar desfășurării activităților de educație non-formală pentru copiii din comunitatea Hrip, comuna Păulești. Activitățile de educație remedială au început în luna mai 2022, cu un număr de 80 de beneficiari.

Activitatea: Informare și consiliere în vederea ocupării unui loc de muncă

Persoanele din grupul țintă au fost informate cu privire la drepturi și obligații pe piața muncii, situații frecvente de discriminare pe piața muncii și modalități de gestionare a lor. La aceste activități au participat un numar total de 219 persoane din grupul tinta din urmatoarele localitati: Hrip, Irina, Tasnad si Sarauad.

Astfel cele 219 de persoane au fost consiliate in cadrul atelierelor de dezvoltare personală moderate de consilierul de ocupare. Consilierea în vederea ocupării unui loc de muncă în cadrul unor ateliere de dezvoltare personală s-a focalizat pe autocunoaștere, perspectiva atitudinii pozitive asupra încrederii de sine şi gestionarea deciziilor importante legate de ocuparea unui loc de muncă. Explorarea calităților personale, aspirațiilor și a intereselor profesionale, Identificarea în strânsă legătură cu experienţa personală şi profesională. Managementul stresului pentru participarea la interviul de angajare. Au fost discutate aspecte practice referitoare la dificultățile cu care se confruntă persoanele vulnerabile pe piața muncii, grupul tinta a fost consiliat in vederea întocmirii unui CV, participarea la un interviu etc. Cu ocazia derularii fiecarei activitati, fiecare copil a primit cate o gustare.

Activitatea: Activități de formare a personalului și a voluntarilor

Această activitate cuprinde două subactivități: Curs ,,Mediator sanitar” și Curs ,,Facilitator sanitar”.

Cursul de mediator sanitar a început în luna aprilie cu 15 participanți. Se desfășoară în format online partea teoretică și fizic partea practică.

Cursul de facilitator comunitar este în curs de organizare. S-a realizat selecția grupului țintă, format din 15 persoane de etnie romă.

Activitatea: Servicii pentru sănătate

Au fost incheiate contracte de munca pentru lectori si s-a demarat achizitia necesara derularii activitatii. S-a început întocmirea caietului de sarcini/specificațiile tehnice. A fost realizată o cercetare de piață amplă, având în vedere creșterea prețurilor din ultima perioadă.

Activitatea: Informare și promovare online

Informarea beneficiarilor și al publicului larg privind implementarea proiectului se realizează prin siteul proiectului https://incluziuneromi.ro/ , cu ajutorul media și prin rețele de socializare pe adresele:

http://adijudetulsatumare.ro/

https://primariatasnad.ro/

http://www.crucearosie-satumare.ro/

https://www.facebook.com/Proiect-Incluziunea-social%C4%83-%C8%99i-abilitarea-romilor-din-jude%C8%9Bul-Satu-Mare-109941324985021

Activitatea: Management

Managementul de proiect este realizat de Orașul Tășnad. Partenerii Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Satu Mare și Societatea Română de Cruce Roșie, Filiala Satu Mare, sunt implicați în luarea deciziilor prin participarea lor la ședințele echipei de implementare, ceea ce contribuie la luarea/transmiterea/asimilarea deciziilor de management.

PĂREREA BENEFICIARILOR

,,Activitățile de educație non-formală concepute în cadrul proiectului Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare sunt bine concepute, deservesc din plin nevoile de dezvoltare fizică și intelectuală ale grupului țintă. Educația pentru o viață sănătoasă stă la baza tuturor formelor de învățare și integrare socială.”
Dir. Prof. Duțescu Diana – Școala Gimnazială Andrid

,,Membrii comunității rome au nevoie de mult sprijin moral și educațional pentru a se putea integra în societate, începând de la ocupare până la construirea unui trai de calitate pe termen lung. Apreciez faptul că în cadrul proiectului se organizează două cursuri de formare pentru romi.”
Görcsi Attila –Mediator rom, Oraș Ardud

,,În orașul nostru nu au mai avut loc asemenea întâlniri, cursuri, discuții, prin care atât părinții cât și copiii să fi fost consiliați și ajutați. Ne bucurăm de toate sfaturile oferite de experții proiectului: privind igiena familiei, egalitatea de șanse pe piața muncii, informații pentru ocupare, prezentarea valorilor culturale rome.

Am participat ca voluntari în Tabăra abilităților pentru o viață sănătoasă și am văzut grija pe care o poartă proiectul pentru dezvoltarea copiilor noștri, condițiile de cazare, masă și activități au fost peste așteptări. Copiii din comunitatea noastră, care au participat la tabără, până acuma nu au avut ocazia să părăsească granițele orașului, așa că experiența trăită de ei cu această ocazie nu o vor uita o viață. Copiii nostri sunt încântați de cursurile de dansuri tradiționale, unde au ocazia să cunoască o parte din valorile culturale rome și să socializeze între ei într-un cadru degajat dar organizat.Vă mulțumim! Doamne ajută pe toți!”
Kerezsi Karoly și Kerezsi Monika Csilla- Părinți, Oraș Tășnad