Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Puncte de prim ajutor

Această activitate presupune dotarea fiecărei comunităţi cu echipament de prim ajutor conform regulamentului de Cruce Roșie (rucsac, trusă prim ajutor, mănuşi, tifon, tensiometru, glucometru etc.). Inițiativa facilitează utilizarea în practică a abilităţilor dobândite pe parcursul cursurilor de prim ajutor, dezvoltă stima de sine, încrederea în forţele proprii, precum şi aprecierea din partea comunităţii, prin dezvoltarea unor abilităţi şi transferul unor informaţii specifice de acordare a primului ajutor în caz de urgenţă.
Punct de prim ajutor:
1. Adresa: Str. Petru Maior, Nr.136/A, Tășnad
Persoană de contact: Kerezsi Károly
2. Adresa: Tășnad, Sărăuad, Nr. 208/A
Persoană de contact: Budai Felician
HU: Elsősegélynyújtó pont
1. Cím: Tasnád, Petru Maior utca, 136/A szám, Kerezsi Károly
2. Cím: Tasnádszarvad, 208/A szám, Budai Felician