Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Școala mamelor

Tinere mame de etnie romă participă la Programul ”Școala mamelor”, care își propune abilitarea femeilor aflate în dificultate în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, sănătatea lor, gestionarea situațiilor de violență domestică, abilități de comunicare asertivă, rezolvare de probleme. Școala mamelor se centrează pe educație parentală, prevenirea violenței domestice, prevenirea abandonului familial și școlar, după caz, adaptând conținutul la nevoile concrete ale mamelor abuzate, cu participarea unui psiholog. În paralel, copiii participă la activități educaționale nonformale.