Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Selecția și identificarea grupului țintă pentru proiectul „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare”

RO: Continuăm activitatea de selecție și identificare a grupului țintă pentru proiectul „Incluziunea socială și abilitarea romilor din Județul Satu Mare” HU: Folytatjuk a „Szatmár megyei romák társadalmi befogadása és felhatalmazása” elnevezésű projekt célcsoportjának meghatározását és kiválasztását