Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Tabăra abităților pentru o viață sănătoasă – Seria I – Comunitatea Comuna Andrid, Sat Irina