Incluziunea socială și abilitarea romilor din județul Satu Mare

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Taberele pentru abilități de viață 2023

Copii din localitățile Ardud, Atea, Turulung, Cidreag, Hrip, Stâna și Pelișor au participat la tabăra de abilități pentru viață. Urmează copii din Irina, Santău și Cidreag partea 2. Mulțumim Jandarmeriei Satu Mare, Politiei și Centrului Antidrog care au susținut demonstrații și au oferit informații Mulțumim voluntarilor Crucii Roșii Satu Mare, domnilor directori de scoli și primăriilor partenere.